Savilaida.lt

PAIEŠKA:
Kaip ieškoti: a) tiksli paieška - su kabutėmis, pvz. "žodis ar tiksli frazė" neras žodis tiksli frazė, o "ūkis" ras tik ūkis, bet ne kolūkis;
b) ieškant bet kurio iš kelių žodžių ir žodžio dalyje - be kabučių, pvz. žodis ar tiksli frazė, ras tekstą žodis tiksli frazė ar žodis frazė, paieška žod tiksl fraz ras žodyno tikslinė, o paieška ūkis ras ir kolūkis.

Pirmasis numeris išėjo 1979 birželį. Išėjo šeši numeriai (paskutinysis – 1980, dviem dalimis).

Leido Vladas Šakalys, Antanas Terleckas ir Julius Sasnauskas. Paskutiniuosius du numerius po A. Terlecko ir J. Sasnausko suėmimo išleido Vytautas Bogušis ir Robertas Grigas. Pirmuosius penkis numerius redagavo Vladas Šakalys. Bendradarbiavo Izabelė Skliutaitė – Navarackienė.

Politinis – visuomeninis žurnalas. Skelbti istoriniai, publicistiniai straipsniai, dokumentai (Ribentropo – Molotovo paktas, 45 pabaltijiečių memorandumas), demaskuojantys sovietinę propagandą, režimą, rusinimą.

Dalis numerių pateko į Vakarus, buvo perspausdintas.

Daugintas rašomąja mašinėle.  Formatas 15x21 cm. Apimtis – 46-116 p.

Leidimo metai

2008-2024 Perskaitęs duok kitam!

Projektą iš dalies finansavo:

Programavimas: SEO