Savilaida.lt

PAIEŠKA:
Kaip ieškoti: a) tiksli paieška - su kabutėmis, pvz. "žodis ar tiksli frazė" neras žodis tiksli frazė, o "ūkis" ras tik ūkis, bet ne kolūkis;
b) ieškant bet kurio iš kelių žodžių ir žodžio dalyje - be kabučių, pvz. žodis ar tiksli frazė, ras tekstą žodis tiksli frazė ar žodis frazė, paieška žod tiksl fraz ras žodyno tikslinė, o paieška ūkis ras ir kolūkis.

1983-1986[?] Išleisti septyni numeriai, rasti šeši.

Redagavo Edvardas Šiugžda, bendradarbiavo Povilas Meškauskas, Vytautas Ališauskas.

Katalikiškas žurnalas, skirtas religijos problemoms nagrinėti. Aptarinėjami religijos ir visuomenės, tautos, žmogaus, dorovės, mokslo, politikos santykiai, religijos psichologija. Trečiasis numeris skirtas šv. Kazimiero mirties 500 metų jubiliejui paminėti.

Daugintas rašomąja mašinėle. Formatas 15x21 cm, apimtis 98-268 p., trečias numeris iliustruotas fotografijomis ir viršelio piešiniu.

Leidimo metai

2008-2024 Perskaitęs duok kitam!

Projektą iš dalies finansavo:

Programavimas: SEO