Savilaida.lt

PAIEŠKA:
Kaip ieškoti: a) tiksli paieška - su kabutėmis, pvz. "žodis ar tiksli frazė" neras žodis tiksli frazė, o "ūkis" ras tik ūkis, bet ne kolūkis;
b) ieškant bet kurio iš kelių žodžių ir žodžio dalyje - be kabučių, pvz. žodis ar tiksli frazė, ras tekstą žodis tiksli frazė ar žodis frazė, paieška žod tiksl fraz ras žodyno tikslinė, o paieška ūkis ras ir kolūkis.

Pirmasis numeris pasirodė 1977 m. sausį. Paskutinis žinomas – be numerio, 1987 gruodžio mėn. data. Kai kurie numeriai be datų, kai kurie – nenumeruoti, vienas sąsiuvinis – be metų ir numerio.

Redagavo jėzuitas kun. Jonas Zubrus.

Ganytojiškas religinis žurnalas, skirtas katalikų dvasininkams. Leistas kaip to paties pavadinimo tarpukariu ėjusio žurnalo tęsinys. Rašoma pastoracijos, teologijos, filosofijos temomis.

Daugintas rašomąja mašinėle. Formatas 15x20 – 15x21 cm. Apimtis – 39-103 p.

Leidimo metai

2008-2024 Perskaitęs duok kitam!

Projektą iš dalies finansavo:

Programavimas: SEO