Savilaida.lt

PAIEŠKA:
Kaip ieškoti: a) tiksli paieška - su kabutėmis, pvz. "žodis ar tiksli frazė" neras žodis tiksli frazė, o "ūkis" ras tik ūkis, bet ne kolūkis;
b) ieškant bet kurio iš kelių žodžių ir žodžio dalyje - be kabučių, pvz. žodis ar tiksli frazė, ras tekstą žodis tiksli frazė ar žodis frazė, paieška žod tiksl fraz ras žodyno tikslinė, o paieška ūkis ras ir kolūkis.

1982 -? Žinomas tik pirmas numeris, išleistas 1982 m. gruodį.

Leidėjai nežinomi.

„Neperiodinis, tęstinis leidinys, kuriame moksliškai gvildenamos aktualios temos“. Skirtas nagrinėti pasaulėžiūros, socialinius, kultūrinius, etinius klausimus.

Daugintas rašomąja mašinėle. Formatas 15x21 cm, apimtis 16 p.

Leidimo metai

2008-2023 Perskaitęs duok kitam!

Projektą iš dalies finansavo:

Programavimas: SEO