Savilaida.lt

PAIEŠKA:
Kaip ieškoti: a) tiksli paieška - su kabutėmis, pvz. "žodis ar tiksli frazė" neras žodis tiksli frazė, o "ūkis" ras tik ūkis, bet ne kolūkis;
b) ieškant bet kurio iš kelių žodžių ir žodžio dalyje - be kabučių, pvz. žodis ar tiksli frazė, ras tekstą žodis tiksli frazė ar žodis frazė, paieška žod tiksl fraz ras žodyno tikslinė, o paieška ūkis ras ir kolūkis.

Pradėtas leisti 1976 m. kovo 4 d. Paskutinio žinomo numerio data – 1988 rugsėjis. Žinomas 21 numeris.

Organizatorius – kun. Antanas Ylius. Leido kun. Leonas Šapoka (1980 m. nužudytas).

Katalikiškas kultūros žurnalas. Rašoma krikščioniškosios kultūros, kalbos, tikėjimo ir tapatumo išsaugojimo, tautinės vienybės išlaikymo klausimais. Rašyta apie partizanų kovas, paskelbta eilėraščių.

Leidinys pateko į Vakarus, buvo perspausdinamas.

Daugintas rašomąja mašinėle. Formatas 15x21 – 21-30 cm, apimtis 41-136 p.

Leidimo metai

2008-2024 Perskaitęs duok kitam!

Projektą iš dalies finansavo:

Programavimas: SEO