Savilaida.lt

PAIEŠKA:
Kaip ieškoti: a) tiksli paieška - su kabutėmis, pvz. "žodis ar tiksli frazė" neras žodis tiksli frazė, o "ūkis" ras tik ūkis, bet ne kolūkis;
b) ieškant bet kurio iš kelių žodžių ir žodžio dalyje - be kabučių, pvz. žodis ar tiksli frazė, ras tekstą žodis tiksli frazė ar žodis frazė, paieška žod tiksl fraz ras žodyno tikslinė, o paieška ūkis ras ir kolūkis.

Leidimo metai 1975-1988. Išleistas 61 nr.

Ledėjai. Pradėtas leisti kun. Pranciškaus Račiūno iniciatyva, jis parašė pirmojo numerio vedamąjį. Redagavo kun. Sigitas Tamkevičius, kun. Lionginas Kunevičius. Kalbą taisė kun. Kazimieras Jonas Ambrasas. Daugino vienuolė Elena Šuliauskaitė, L. Kunevičius, Lolita Kurklinskaitė – Panzer.

Katalikiškas žurnalas, skirtas daugiausia tautinių klausimų nagrinėjimui. Tęsė XIX a. „Auszros“ numeraciją. Pradėtas leisti, kai „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos“ redakcijoje pradėjo kauptis publicistiniai, istoriniai tekstai, kurie neatitiko šio leidinio pobūdžio.

Daug dėmesio skirta Lietuvos istorijai ir kultūrai, pasipriešinimo judėjimui ir jo narių persekiojimo nušvietimui, Tikinčiųjų teisėms ginti katalikų komiteto veiklai, Lietuvos rusifikacijai bei kolonizacijai, kultūros varžymui bei paveldo naikinimui.

35 numeriai perleisti išeivijoje, straipsniai skaityti Vakarų radijo storių lietuviškose laidose.

Dauginti rašomąja mašinėle, ERA, spiritiniu rotaprintu. Formatas 42x20 – 21x30 cm. Apimtis 27-67 p.

Leidimo metai

2008-2024 Perskaitęs duok kitam!

Projektą iš dalies finansavo:

Programavimas: SEO