Savilaida.lt

PAIEŠKA:
Kaip ieškoti: a) tiksli paieška - su kabutėmis, pvz. "žodis ar tiksli frazė" neras žodis tiksli frazė, o "ūkis" ras tik ūkis, bet ne kolūkis;
b) ieškant bet kurio iš kelių žodžių ir žodžio dalyje - be kabučių, pvz. žodis ar tiksli frazė, ras tekstą žodis tiksli frazė ar žodis frazė, paieška žod tiksl fraz ras žodyno tikslinė, o paieška ūkis ras ir kolūkis.

Leidimo metai 1979-1980[?] Nepatikrintais duomenimis, iš viso išleista 11-12 nr., žinomi šeši.

Atgaivintas kun. Pranciškaus Račiūno iniciatyva, straipsnius rašė ir redagavo Antanas Patackas.

Katalikiškas jaunimui skirtas leidinys. Leistas kaip Kaune tarpukariu tuo pačiu pavadinimu ėjusio žurnalo tęsinys.

Techniniai duomenys: Mašinraštis, kai kurie nr. šapirografuoti. Formatas 15x21 cm, apimtis - 18-50 p.

Leidimo metai

2008-2024 Perskaitęs duok kitam!

Projektą iš dalies finansavo:

Programavimas: SEO