Savilaida.lt

PAIEŠKA:
Kaip ieškoti: a) tiksli paieška - su kabutėmis, pvz. "žodis ar tiksli frazė" neras žodis tiksli frazė, o "ūkis" ras tik ūkis, bet ne kolūkis;
b) ieškant bet kurio iš kelių žodžių ir žodžio dalyje - be kabučių, pvz. žodis ar tiksli frazė, ras tekstą žodis tiksli frazė ar žodis frazė, paieška žod tiksl fraz ras žodyno tikslinė, o paieška ūkis ras ir kolūkis.

Leistas 1979. Pirmasis numeris pasirodė Vasario 16-ios išvakarėse. Išleisti 4 nr.

Leido fikcinė „laisvosios spaudos organizacinė grupė“. Leido Povilas Pečeliūnas, daugino jo sužadėtinė Danutė Keršiūtė, dauginimo aparatu – Anastazas Janulis ir Povilas Buzas. Dauguma straipsnių parašyta paties autoriaus, spausdinti D. Keršiūtės, Vacio Miliaus, Viktorijos Navickienės, Mildos Pesliakienės, Alberto Ruzgo, Vytauto Skuodžio tekstai.

Kultūrinis katalikiškos krypties žurnalas inteligentijai, jaunimui, leistas pažymint Vilniaus universiteto 400 metų jubiliejų. Iš pradžių planuota išleisti keturis numerius (kas ketvirtį) po 100 puslapių taip simbolizuojant VU jubiliejų. Vėliau galvota apie tolesnį leidimą pakeitus pavadinimą, tačiau planus sutrukdė leidėjo areštas 1980 m. sausio 9 d., paskutinį visiškai parengtą numerį baigė dauginti ir išleido D. Keršiūtė.

Rašoma politikos, filosofijos, istorijos ir kt. klausimais, skelbta grožinė kūryba.

Visi numeriai pasiekė Vakarus, dalis tekstų transliuoti per „Amerikos balso“ ir Vatikano radijo stotis, trys numeriai perspausdinti JAV.

Techniniai duomenys: daugintas rašomąja mašinėle, dauginimo aparatu, viršelis – pieštas ir daugintas spaustuviniu būdu. Formatas – 15x20 – 15x21 cm.

Leidimo metai

2008-2024 Perskaitęs duok kitam!

Projektą iš dalies finansavo:

Programavimas: SEO