Savilaida.lt

PAIEŠKA:
Kaip ieškoti: a) tiksli paieška - su kabutėmis, pvz. "žodis ar tiksli frazė" neras žodis tiksli frazė, o "ūkis" ras tik ūkis, bet ne kolūkis;
b) ieškant bet kurio iš kelių žodžių ir žodžio dalyje - be kabučių, pvz. žodis ar tiksli frazė, ras tekstą žodis tiksli frazė ar žodis frazė, paieška žod tiksl fraz ras žodyno tikslinė, o paieška ūkis ras ir kolūkis.

Kontaktai


Pasiūlymus ir pastabas dėl projekto "Savilaida.lt" siųskite:

Valdemaras Klumbys

Vilniaus universitetas
Istorijos fakultetas
Naujosios istorijos katedra
Universiteto g. 7,
LT-01513 Vilnius 

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centras
Gedimino pr. 40/1
LT-01400 Vilnius

el. paštas:  klumbys eta gmail.com
valdemaras.klumbys eta genocid.lt

 

2008-2024 Perskaitęs duok kitam!

Projektą iš dalies finansavo:

Programavimas: SEO