Savilaida.lt

PAIEŠKA:
Kaip ieškoti: a) tiksli paieška - su kabutėmis, pvz. "žodis ar tiksli frazė" neras žodis tiksli frazė, o "ūkis" ras tik ūkis, bet ne kolūkis;
b) ieškant bet kurio iš kelių žodžių ir žodžio dalyje - be kabučių, pvz. žodis ar tiksli frazė, ras tekstą žodis tiksli frazė ar žodis frazė, paieška žod tiksl fraz ras žodyno tikslinė, o paieška ūkis ras ir kolūkis.

Apie projektą


Projekto „Savilaida.lt“ tikslas – padaryti savilaidą visiškai prieinamą tyrinėtojams ir plačiajai visuomenei, pradėti jos sisteminimo darbus, kaupti istorinių šaltinių duomenų bazę.

Nežinote, kas yra savilaida? Tai – Rytų ir Vidurio Europoje susiformavęs ir daugiau kaip tris dešimtmečius gyvavęs unikalus neoficialiosios spaudos reiškinys. Savilaida buvo atsakas į sovietinio režimo įvestą griežtą laisvo žodžio cenzūrą. Tačiau nuo kitos neoficialios spaudos (partizaninės spaudos, atsišaukimų) savilaida išsiskyrė savo plitimo mechanizmu. Išsamesnį aprašymą rasite čia.

Šiame tinklapyje yra kaupiama tekstinė ir vizualinė informacija apie Lietuvoje sovietų okupacijos metais leistą savilaidą. Visų pirma, siekiama, kad tinklapyje (remiantis moksliniais principais) būtų paskelbta visa periodinė savilaida. Informacija tinklapyje bus kaupiama palaipsniui: nei viename archyve nėra pilnų savilaidos kolekcijų, todėl reikia po kruopelytę surinkti šiuos leidinius ir parengti juos publikavimui.

Tinklapyje susipažinsite ne tik su autentiškais savilaidos leidiniais, bet rasite ir įvairios istorinės medžiagos, atskleidžiančios reikšmingiausius pogrindinės spaudos leidybos faktus. Čia bus talpinama unikali garsinė ir vaizdinė informacija: leidėjų atsiminimai, KGB filmuota medžiaga, Vakarų radijo stočių laidų įrašai.

Tyrinėtojų teigimu, savilaidos ir interneto funkcionavimo principai yra vienodi – abiem atvejais informacijos plitimas yra stichiškas ir nekontroliuojamas jos autorių. Taigi savilaidos įkėlimas į interneto erdvę yra tarsi unikalus jos atgimimas dabartinėms ir ateinančioms kartoms.

Projekto pirmojo etapo vykdytojai
Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Žurnalistikos institutas ir Istorijos fakultetas

Projekto partneriai
Vilniaus universiteto biblioteka
Lietuvos Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Genocido aukų muziejus
Lietuvos žurnalistikos centras

Projektą iš dalies remia Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisija.

Projekto sumanytojas ir pirmojo etapo vadovas
dr. Egidijus Jaseliūnas (Vilniaus universitetas)

Savilaidą skaitmenino ir šaltinius publikavimui ruošė: Danguolė Gumbytė, Vita Juozapaitytė, Eglė Karoblytė, Ana Levon, Eliza Lozovska, Rūta Tamkevičiūtė, Ligita Vasalauskaitė.

Projekto antrojo etapo (nuo 2016 m.) vykdytojai
Vilniaus universiteto Istorijos fakultetas

Projekto antrojo etapo vadovas
Valdemaras Klumbys (Vilniaus universitetas, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras)

2008-2024 Perskaitęs duok kitam!

Projektą iš dalies finansavo:

Programavimas: SEO