Savilaida.lt

Lietuvių English

Iš savilaidos puslapių

Judo grašių vergai

Aušra Nr. 37(77), 1983

 

Judo grašių vergai

Visi, kas tik bando pasakyti teisingesnį žodį, kas į viešumą iškelia smurto ir sauvalės faktus ar mėgina ginti žmogaus teises, apšaukiami šmeižikais, ekstremistais, net užsienio agentais. Parsidavėlių etiketė segama ne tik mūsų išeiviams, laisvame pasaulyje ginantiems Lietuvos laisvės bylą, bet ir čia gyvenantiems drąsiems vyrams ir moterims, drįsusiems pasipriešinti sauvaliautojams, įstatymų laužytojams, žmogaus teisių pažeidėjams.

Tačiau iš tikrųjų viskas yra kaip tik atvirkščiai. Tikrieji lietuvių tautos išdavikai ir svetimos imperialistinės valstybės agentai yra tie, kurie šiandien, tautai taip sunkiomis sąlygomis kovojant gyvybinę kovą, vykdo visus okupanto nurodymus, paklusniai talkininkauja visiems jo sumanymams, šmeižia Lietuvos praeitį, prievarta bruka svetimą ideologiją, luošina jaunimą. Ir tai daro ne tiek iš įsitikinimo, kiek už okupanto rublį.

V. Silvys

Kita publikacija >

2008 Perskaitęs duok kitam!